Bortskaffelse

Affald er en enorm penge- og tidsfaktor på byggepladser. Sammen med dig finder vi det rigtige bortskaffelseskoncept til din byggeplads.

Du ved sikkert, at byggebranchen er Danmarks største affaldsproducent og en enorm penge- og tidsfaktor. Især i byggefasen med stort tidspres og et stort antal involverede entreprenører spiller affaldslogistik en vigtig rolle. Mange brancher arbejder på samme tid og i de samme arbejdsområder. Det får forhindringer og ærgrelser til at virke uundgåelige. Men orden og renlighed er væsentlige produktionsfaktorer som sikrer projektet fremdrift. Hvis der ikke bliver taget hånd om dette, opstår der derimod betydelige følgeomkostninger: f.eks. forsinkelser pga. flytning, oprydning eller også måske ligefrem et forringet arbejdsmiljø, samt højere omkostninger for bortskaffelse og et større behov for koordinering af de enkelte brancher.

Vores bortskaffelseskoncept
Sammen med dig finder vi det passende bortskaffelseskoncept for din byggeplads under hensyntagen til følgende faktorer:

  • Dit byggeris individuelle fremskridt
  • De udførende virksomheders kontraktmæssige konstellation
  • Hvor meget plads der står til rådighed på byggepladsen

Alt efter hvilket bortskaffelseskoncept der passer bedst til dine behov, arbejder vi med forskellige modeller:

  • Direkte afregning med underleverandører
  • Samlingssteder på etager
  • Genbrugspladskoncepter
  • Faste priser for bortskaffelse
  • Løbende rengøring under byggeriet

Bæredygtighed
Kriterier for bæredygtighed som DGNB og LEED bliver stadig vigtigere. Herved er bortskaffelsen af byggepladsaffald en ikke ubetydelig del. Kontakt os – vi rådgiver dig gerne.