Koordinering af sikkerheds- og sundhed (HSE)

Sikkerhed på byggepladsen er påkrævet ved lov og en væsentlig faktor for en økonomisk og bæredygtig gennemførelse af dit projekt.

Vi understøtter dig gerne både professionelt og pragmatisk ved implementeringen af de juridisk nødvendige og meningsfulde tjenester. Vi overtager gerne tjenesten som sikkerhedskoordinator eller health & safety manager på dit projekt indenfor industri- og byggesektoren.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Arbejdsmiljøets udformning har i tidens løb ændret sig således, at risikovurderingen i overensstemmelse med abejdstilsynets og de dertil hørende regler i stigende grad er det centrale arbejdssikkerhedsdokument i en virksomhed. Med denne ændring stiger også kravene til personalet og implementeringen af arbejdsmiljø og sikkerhed, som vi gerne støtter dig med.

Vores kvalifikationer

  • Vores projektledere har alle uden undtagelse den ekstra kvalifikation som koordinator for sikkerheds- og sundhed.
  • Vi opfylder alle krav i BFA´s beskrivelser om byggepladsens indretning.
  • Vores medarbejdere er uddannet som specialister indenfor arbejdsmiljø.