Gennemgående sanering af Dom-Hotel

Umiddelbart ved Verdenskulturarv Kölner Dom opføres det nye imponerende Dom-Carré. Dom-Carré omfatter Dom-Hotel ved Roncalliplatz samt delområder i retning af Wallrafplatz og Straße am Hof. Det eksisterende Dom-Hotel tømmes for indmad og saneres. 

Det særlige ved byggeriet er den fredede facade og den historiske trappe, som sikres med en konstruktiv og arbejdskrævende stilladskonstruktion. Efterfølgende genopbygges det eksisterende Dom-Hotels indre. Derudover bygges der en eksklusiv bar på taget af Dom-Hotel – selvfølgelig med udsigt over domkirken.

I bygningskomplekset ligger ligeledes Blau-Gold-Haus, hvis nuværende brug fortsætter efter saneringen. I denne bygning findes der allerede butiksenheder og forretninger, og disse saneres ligeledes i forbindelse med byggearbejdet. 

SiteLog understøtter projektet bygningslogistisk både under planlægningen og udførelsen. 

Tjenester i planlægningsfasen:

 • Beregning af mængder af personale og transport 
 • Beregning af behov for lager- og arbejdsområder samt containermængder 
 • Planlægning af byggepladsens indretning inkl. tilkørselsveje, ventearealer og læsse-/lossezoner
 • Visualisering af byggeprocessen i forskellige konstruktionsfaser
 • Beregning af behovet for kraner samt opstilling af krananlæg 
 • Oprettelse af et udvidelseskoncept 
 • Udviklingsscenarier og planlagt godkendelse ifølge trafiklovgivningen  
 • Planlægningskoordineringen sker parallelt med byggearbejdet
 • Detaljeret koordinering med alle ansvarlige myndigheder i byen Köln

Tjenester i udførelsesfasen:

 • Byggepladsens indretning
 • Byggepladsens el- og vandforsyning
 • Levering af personale til anlægslogistikanliggender
 • Bortskaffelse 
 • Webbaseret logistikstyring
 • Adgangskontrol med adgangskontrolsystem 
 • Køretøjskontrol med selv udviklet online adviseringssystem SLOT-manager 
 • Elevatorer/hejs på byggepladsen  

Billeder: Lammerting Immobilien GmbH