Tak for dit besøg på vores hjemmeside og for din interesse i vores virksomhed. Vi ønsker, at du surfer komfortabelt på vores hjemmeside og ikke får nogen ubehagelige oplevelser.

Vores internetudbyder indsamler data i såkaldte logfiler, når du besøger vores websted. Vi modtager navnet på din internetudbyder, din IP-adresse, det websted, hvorfra du kom til vores websted, de internetsider, du besøger på vores websted samt dato, tidspunkt og varighed af dit besøg. Disse data bruges alene til statistiske formål. Vi laver ingen kobling til din person.

Ansvarlig person

Det sted, der er nævnt i vores impressum, er ansvarligt for indsamling og behandling af data.

Opbevaring af IP-adressen

Den IP-adresse, som sendes fra din webbrowser, gemmer vi i syv dage og udelukkende til det specifikke formål at være i stand til at opdage, begrænse og eliminere angreb på vores websted. Efter dette tidsrum sletter vi din IP-adresse. Retsgrundlaget er artikel 6, afsnit 1, side 1, bogstav f i DSGVO (databeskyttelsesforordningen).

Brugsdata

Derudover indsamler vi ingen brugsdata, når du bruger SLOT-manager.

Processor

Som en del af ordrebehandlingen i henhold til artikel 28 i DSGVO overfører vi dine data til tjenesteudbydere, der støtter os i driften af vores websted og de tilknyttede processer. Det kan f.eks. være hosting-udbydere. Vores tjenesteudbydere er strengt bundet af vores instrukser og kontraktligt forpligtet over for os.

Videregivelse til tredjeparter uden for EU / EØS

Vi giver ikke personrelaterede data videre til tredjelande udenfor EU.

Cookies

Af hensyn til databeskyttelsen bruger vi ikke cookies.

Datasikkerhed

For at beskytte dine data så omfattende som muligt mod uønsket adgang, træffer vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi bruger en krypteringsmetode på vores sider. Dine oplysninger overføres fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af TLS-kryptering. Dette kan du kende på, at låsesymbolet i browserens statuslinje er lukket, og adresselinjen begynder med http://https://.

Dine rettigheder som bruger

Ved behandlingen af dine personrelaterede oplysninger giver DSGVO dig visse rettigheder som bruger af et websted:

1. Ret til information (Art. 15 DSVGO):

Du har ret til at kræve en bekræftelse af, om personoplysninger, der vedrører dig, behandles; hvis dette er tilfældet, har du ret til information om disse personoplysninger og de oplysninger der er beskrevet i detaljer i artikel 15 DSGVO.

2. Ret til rettelse og sletning (artikler 16 og 17 DSVGO):

Du har ret til straks at kræve rettelse af forkerte oplysninger vedrørende dig og om nødvendigt supplering af ufuldstændige personoplysninger. Du har også ret til at kræve, at de respektive personoplysninger om dig slettes med det samme, forudsat at en af grundene, der er anført i artikel 17 i DSGVO, gælder, f.eks. når dataene ikke længere er nødvendige til de tiltænkte formål.

3. Ret til begrænsning af behandlingen (artikel 18 DSVGO):

Du har ret til at anmode om, at behandlingen begrænses, hvis en af de betingelser, der er anført i artikel 18 DSGVO, er opfyldt, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i DSGVO eller under en eventuel prøvning af, om vores berettigede interesser opvejer dine interesser som den registrerede.

4. Ret til dataoverførsel (artikel 20 DSVGO):

I særlige tilfælde, som er oplyst i detaljer i artikel 20 DSGVO, har du ret til at kræve at modtage persondata, der vedrører dig, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller at få disse data overført til tredje.

5. Ret til indsigelse (Art. 21 DSVGO):

Hvis data indsamles på baggrund af artikel 6, afsnit 1, side 1, bogstav f i DSGVO (databehandling for at beskytte legitime interesser) eller på baggrund af artikel 6 afsnit 1, side 1, bogstav e i DSGVO (databehandling for at beskytte den offentlige interesse eller i udøvelse af den officielle myndighed), har du, af årsager der skyldes din særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Vi forarbejder derefter ikke personoplysningerne, medmindre der er bevisligt tvingende grunde, der er værdige til beskyttelse af behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

6. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

I henhold til artikel 77 i DSGVO har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af de data, der vedrører dig, er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne. Retten til at indgive en klage kan især gøres gældende hos en tilsynsmyndighed i det medlemsland, hvor du bor, har dit arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Den databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger

Vores virksomheds databeskyttelsesansvarlige giver dig gerne oplysninger eller forslag vedrørende emnet databeskyttelse:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
office@datenschutz-nord.de